Selecteer een pagina

Samen werken aan gemeenschapszin

Stichting Evafroditus wil de levensomstandigheden van (eenzame) mensen verbeteren en veraangenamen. Dit doen wij door het stimuleren van gemeenschapszin en bevorderen van relaties tussen mensen onderling. Waar mogelijk proberen wij deze relaties te verdiepen en verduurzamen door Gods Woord op gepaste wijze door te geven, passend bij de beleving van de mensen.

Wij brengen onze doelstelling in de praktijk door diaconale- en evangelisatieprojecten in Nederland te ondersteunen. Zo steunt Evafroditus Geloven in Alkmaar. Hier probeert een evangelisten-echtpaar mensen te verbinden met elkaar en in aanraking te brengen met de Bijbel.

Project Geloven in Alkmaar

Evafroditus steunt Geloven in Alkmaar. Deze post is een open huiskamer voor bewoners in het centrum. Het is opgestart in 2022. Het biedt een warme ontmoetingsplek voor jong en oud in buurt.

Toekomst

Stichting Evafroditus heeft de wens om meerdere ontmoetingsplekken te openen en of te ondersteunen in de grote steden van Nederland. Enkele jaren heeft de stichting Evafroditus een medewerker / wijkcentrum ondersteund, genaamd ‘Bij de Bron’ te Alkmaar. Dit wijkcentrum is een ‘oase’ in de wijk de Hoef. Op dit moment ondersteunen we het project Geloven in Alkmaar. Het steunen en stimuleren van deze projecten voorziet in een grote behoefte. Gezien het resultaat en de grote tevredenheid van de mensen in de wijken is het een stimulans om door te gaan. We proeven we de liefde, toewijding en aandacht in de wijken. Met recht: Stichting Evafroditus wil de levensomstandigheden van (eenzame) mensen verbeteren en veraangenamen. Fijn dit bevestigd te zien.

Helpt u mee met een gift om ons werk te steunen?

Van eenzaamheid naar nieuwe relaties

Eenzaamheid is in Nederland een aangrijpend groot probleem. Uit cijfers blijkt dat één op de drie landgenoten zich eenzaam voelt, ruim een miljoen mensen is sterk vereenzaamd. Opvallend is dat het probleem zich niet alleen voordoet onder ouderen. Ook jonge mensen staan er voor hun gevoel vaak alleen voor en hebben wel veel relaties via sociale media, maar niet in persoonlijke zin.

De teloorgang van gemeenschapszin is één van de hoofdoorzaken voor eenzaamheid. Door de individualisering hebben veel mensen minder relaties en ook de ontkerkelijking speelt een rol. Stichting Evafroditus ondersteunt projecten die gemeenschapszin terugbrengen in onze samenleving. Eenzaamheid is primair op te lossen door vanuit de naastenliefde het aangaan van (nieuwe) relaties te bevorderen.

Samenstelling bestuur
Gerard Wagteveld, voorzitter
Jan Geerts, secretaris

Documenten
KVK
Beleidsplan
Statuten 
Jaarcijfers