Samen werken aan gemeenschapszin

Stichting Evafroditus wil de levensomstandigheden van (eenzame) mensen verbeteren en veraangenamen. Dit doen wij door het stimuleren van gemeenschapszin en bevorderen van relaties tussen mensen onderling. Waar mogelijk proberen wij deze relaties te verdiepen en verduurzamen door Gods Woord op gepaste wijze door te geven.

Wij brengen onze doelstelling in de praktijk door diaconale- en evangelisatieprojecten in Nederland te ondersteunen. Zo steunt Evafroditus evangelisatiepost Bij de Bron in Alkmaar. Hier probeert een evangelist met een team vrijwilligers mensen te verbinden met elkaar en in aanraking te brengen met de Bijbel.

Project De Bron

Project De Bron

Evafroditus werkt vanuit een evangelisatiepost in Alkmaar Bij de Bron. Deze post is open huiskamer voor bewoners van de wijk Hoefplan. Het biedt een warme ontmoetingsplek voor jong en oud in buurt. Veel wijkbewoners zijn eenzaam en missen contact met anderen, anderen kunnen net niet meekomen in de gejaagde samenleving. Met tal van activiteiten wil de evangelisatiepost het ‘samen leven’ weer een plaats geven.

Tegelijk stimuleert Bij de Bron het samen nadenken over zingeving en over het doel van ieders leven. Het evangelisatieteam geeft daarbij een handreiking vanuit het christelijk geloof. Belangrijk is dat iedereen altijd welkom is Bij de Bron, gelovig en ongelovig. Kijk hier voor meer informatie.

Project Yona

Project Yona

Het gezond gebruik van internet en social media is lastig, zeker voor jongeren. De digitale wereld is open en kent geen grenzen. Veel jongeren zijn niet alleen verslingerd, maar ook verslaafd aan YouTube en andere online platforms. Ze vinden het moeilijk alle prikkels en verleidingen te weerstaan. Yona helpt jongeren om goed om te gaan met internet. Daarvoor wordt een unieke app ontwikkeld. Een tool die jongeren verbindt op basis van wederzijds vertrouwen, een app die jongeren uitdaagt om met elkaar het gesprek aan te gaan en elkaar te bemoeidigen. Stchting Evafroditus ondersteunt dit project omdat het positief bijdraagt aan gezonde, opbouwende relaties tussen jongeren onderling en hun omgeving.

Van eenzaamheid naar nieuwe relaties

Eenzaamheid is in Nederland een aangrijpend groot probleem. Uit cijfers blijkt dat één op de drie landgenoten zich eenzaam voelt, ruim een miljoen mensen is sterk vereenzaamd. Opvallend is dat het probleem zich niet alleen voordoet onder ouderen. Ook jonge mensen staan er voor hun gevoel vaak alleen voor en hebben wel veel relaties via sociale media, maar niet in persoonlijke zin.

De teloorgang van gemeenschapszin is één van de hoofdoorzaken voor eenzaamheid. Door de individualisering hebben veel mensen minder relaties en ook de ontkerkelijking speelt een rol. Stichting Evafroditus ondersteunt projecten die gemeenschapszin terugbrengen in onze samenleving. Eenzaamheid is primair op te lossen door vanuit de naastenliefde het aangaan van (nieuwe) relaties te bevorderen.

Samenstelling bestuur
Gerard Wagteveld, voorzitter
Jan Geerts, secretaris

 

Documenten
KVK
Beleidsplan
Statuten 

Neem contact met ons op