Selecteer een pagina

Project Geloven in Alkmaar

Evafroditus steunt het project Geloven in Alkmaar. Deze post is een open huiskamer voor bewoners in het centrum. Het is opgestart in 2022. Het biedt een warme ontmoetingsplek voor jong en oud in buurt. Veel wijkbewoners zijn eenzaam en missen contact met anderen, anderen kunnen net niet meekomen in de gejaagde samenleving. Met diverse activiteiten wil de evangelisatiepost het ‘samen leven’ weer een plaats geven.

Tegelijk stimuleert Geloven in Alkmaar het samen nadenken over zingeving en over het doel van ieders leven. Het evangelisatie echtpaar geeft daarbij een handreiking vanuit het christelijk geloof. Belangrijk is dat iedereen altijd welkom is bij Geloven in Alkmaar, gelovig en ongelovig. Er zijn periodieke momenten waarop de mensen worden uitgenodigd om een vesper of andere soorten van vieringen te bezoeken. Kijk hier voor meer informatie.

Investeer in een van onze projecten

Taalproject:

Dit project biedt migranten een ontmoetingspunt. Er worden (op termijn) Nederlandse lessen aangeboden. Wat we bieden met dit project is gezelligheid, nieuwe contacten en beheersing van de Nederlandse taal. 

Benodigd: € 10.000,- per jaar. 

Evangelisatie project

Dit project is bedoeld om mensen te vertellen over de Bijbel, maar ook om met mensen te praten die meer willen weten over het geloof. Dit doen we door middel van folderen in de wijk, bijbelstudies, persoonlijke gesprekken, muziekavonden en meditatieve momenten.

Benodigd: € 15.500,- per jaar.

Sociaal project

Dit project wil ‘er zijn’ voor de medemens. Je zet je in voor de medemens die op je pad komt, hebt een luisterend oor, geeft advies, doet out-research. Je draagt eraan bij dat eenzame mensen uitstapjes hebben, stimuleert ze daarin of je doet simpel een boodschapje met ze!

Benodigd: € 10.000,- per jaar.